Flexibla och kundanpassade renrum.
Rum med kontrollerad miljö.

Renrum

Flexibla och kundanpassade renrum för industri, läkemedel och medtech.

Kontrollerad miljö

Vi har en mängd alternativ på ytskikt och design att tillgå för att skapa en kontrollerad miljö anpassad efter era behov.  

Konsultation

Vår kunskapsbank inom renrumsbyggnation och luftrening är mycket stor och denna know-how delar vi gärna med oss av i form av konsultation.

Vi på Nordic Cleanroom besitter mångårig erfarenhet inom renrumsbyggnation. Under åren har vi byggt ca 30 stycken renrum (övertryck och undertryck) i storlekarna 10-250 kvm. Vi erbjuder allt från byggnation av renrum/kapsling till helhetsentreprenad med exempelvis inredning och validering. Åtagandet innefattar även 3 års fri service och support. Vårat flexibla profilsystem i aluminium ger er som kund en god möjlighet att förverkliga alla specifika önskemål på funktion med maximerad renrumsyta. Våran kompetens inom renrumsbyggnation är gedigen och vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling för att skapa en så bra produkt som möjligt.

Aktuellt

Installation av 113kvm renrum!

Nordic Cleanroom har nu tecknat avtal för helhetsentreprenad av renrum. Ytan på 113kvm är fördelad på GMP B-, C och D-klass. Vi tackar Nidacon International för förtroendet! Installationen skall vara slutförd Augusti 2019.  

Testrum

Nu har vårat testrum varit igång i 2 månader. Vi har under denna tid testat och utvärderat ingående komponenter som ex.vis filter, armaturer, fläktsystem, vägg- och takbeklädnad. Mätdata med av luftflöden och partiklar är mycket tillfredställande. Vårt...

Engelsk sida

Efter ett stort intresse från länder utanför Sverige och Norge så lanserar vi en engelsk sida som beskriver vårt erbjudande inom renrumsproduktion.