Ja så var ännu ett lyckat projekt slutfört. Renrum med tre stycken slussar på totalt 25kvm. GMP klasser från D-klass till B-klass i renrum och LAF-zoner i A-klass. Renrumsmatta på vägg och golv med hålkälslist i samtliga övergångar. Två sista dörrarna in till renrummet med elektrisk öppning och interlockfunktion. Förutom detta renrum byggde vi även ett provtagningsrum på 17kvm inklusive sluss. Här valde vi använda klassad våtrumsskiva både in- och utvändigt.

Valideringen (inklusive mikrobiologiska provtagning) som utfördes av Vita Verita avlöpte bra med rakt igenom godkända resultat.

 

Facilities Manager Jannis Kalaris med Klas efter godkänd IQ och OQ.

Utvändigt provtagningsrummet.

Genomräckningsskåp med tidur och interlock. Tilluft i taket och retur i golvet.