Teknologi

Renrum eller kontrollerad miljö refererar till ett specifikt utrymme där olika faktorer som processer, partikelnivåer, tryck, temperatur och luftväxlingar hålls under strikt kontroll. För att uppnå dessa krav samarbetar vi med etablerade leverantörer av HEPA-filter, fläktsystem och belysning.

Vår teknologi inkluderar EC-drivna fläktar och LED-armaturer med låg energiförbrukning för att minska miljöpåverkan. I ett 60 kvadratmeter stort renrum med 20 luftomsättningar per timme (20 ACR) använder vi cirka 1500 Watt, vilket visar vårt fokus på effektiv energianvändning.

För att optimera systemets prestanda och flexibilitet, implementerar vi en innovativ metod genom att montera en tilluftsfläkt på varje dukt istället för att använda ett stort ventilationsaggregat för alla dukter med HEPA-filter. Detta inte bara ökar säkerheten och flexibiliteten genom att enkelt kunna styra olika zoner och rum, utan minskar också behovet av omfattande ventilationssystem och därmed kostnader för ventilationsrör. Denna strategi är både ekonomiskt och byggtekniskt fördelaktig.

Vår övergripande vision är att skapa en högpresterande och hållbar kontrollerad miljö med minimal miljöpåverkan, och vår teknologiska ansats och val av komponenter är noga utformade för att uppnå dessa mål på ett effektivt sätt.

Kontakt

Maila oss för mer information info@nordiccleanroom.se eller fyll i formuläret nedan.