Kontrollerad miljö

I många fall träffar vi på kunder som efterfrågar en kontrollerad miljö (ISO-klass 9) för produkter känsliga för partiklar, temperaturer eller luftfuktighet. Dessa kontrollerade miljöer kräver ingen slussning av personal eller material. Dock behöver man beakta renhet på inkommande gods samt inneha kläd- och städrutiner för all personal som använder lokalen.

Vad gäller materialval på golv och vägg styrs till stor del av vilken typ av verksamhet som kommer äga rum. Vi har en mängd olika lösningar till hands för att passa alla behov.

Vi på Nordic Cleanroom AB utför alltid en validering med egna kalibrerade instrument och tredjepartsvalidering då detta efterfrågas.

.

Kontakt

Maila oss för mer information info@nordiccleanroom.se eller fyll i formuläret nedan.