Kontrollerad miljö

I många fall träffar vi på kunder som efterfrågar en kontrollerad miljö (ISO-klass 9) för produkter känsliga för partiklar, temperaturer eller luftfuktighet. Dessa kontrollerade miljöer kräver ingen slussning av personal eller material. Dock behöver man beakta renhet på inkommande gods samt inneha kläd- och städrutiner för produktionspersonal.

Vad gäller materialval på golv, väggar och tak styrs till stor del av vilken typ av verksamhet som kommer äga rum. Vi har en mängd olika lösningar till hands för att passa alla upptänkliga kundbehov.

Vi på Nordic Cleanroom AB utför alltid en tredjepartsvalidering (IQ at rest) efter avslutat projekt oavsett ISO-klass. Sen är det upp till respektive kund om man fortsättningsvis, på årlig basis utför denna tredjepartskontroll. Detta styrs ofta av vilka kundkrav som finns i nästa led.

 

Kontakt

Maila oss för mer information info@nordiccleanroom.se eller fyll i formuläret nedan.