Engelsk sida

Efter ett stort intresse från länder utanför Sverige och Norge så lanserar vi en engelsk sida som beskriver vårt erbjudande inom...

Utveckling av mobila kontorslösningar

Senare i sommar träffar vi bl.a våran underleverantör av aluminiumprofiler för att diskutera konstruktionslösningar för mobila kontor med luftrening. Vid nedsatt luftkvalitet i exempelvis lager och industri kan vi senare i år erbjuda flexibla och smarta lösningar. I...

Fri konsultation för ert renrumsprojekt

Nu har vi börjat kontakta potentiella kunder med ett mailutskick där vi erbjuder våra tjänster samt att vi nu bjuder på 8 timmars fri konsultation för renrumsprojekt som ligger i planeringsfasen. Responsen från utskicket har varit väldigt positiv och redan gett oss...